Mina hjärtefrågorJAG HAR SETT ATT:
Många saker har blivit bättre i vårt land Sverige och i synnerhet i Stockholm. Så vill jag koncentrera och lägga min kraft för en förändring av de sakerna som måste lösas genom en bättre och effektiv politik.

Jag kräver ett stopp på:
»»Orättvisor
»»Arbetslöshet
»»All form av diskriminering
»»Ökande brottslighet
»»Utanförskap

MITT BUDSKAP:
Stockholm ska vara en öppen stad och en jämlikhets stad där invånarna känner sig välkomna och delaktiga i de frågorna som berör dem.

VARFÖR SKA DU RÖSTA PÅ JUST MIG?
Jag representerar den politik som stockholmarna behöver.
Jag är samhällsengagerad i bl.a. jobb, migrations - och integrationsfrågor.
Jag har vilja och kraft att kunna påverka och möjliggöra förändringar.
Jag är en modell för en lyckad integration.

MITT MÅL MED VALET:
Bli invald i riksdagen.
Motivera medborgarna att rösta och rösta på Liberalerna

Mina övriga synpunkter är så här:
Snabba förändringar sker i Sverige och i omvärlden. Nya politiska frågor kommer upp och måste lösas. I en värld fylld av dynamik och i ständig utveckling anpassar jag min politik och hittar plattformar där jag kraftigt kan intervenera med mina idéer, tankar och åsikter.

Jag vill att...
»»Sverige skall vara ett rättvist och tryggt land. Ett land som förblir föredöme gällande demokratin, respekt för mänskliga rättigheter etc.

För mig är det viktigt med:
»»Jobb och personlig utvecklingsmöjlighet
»»Rättvisa och bättre integration
»»Fördjupad demokrati
»»Trygghet
»»Internationellt samarbete

Jag arbetar med:

1. Rättspolitiska frågor


Lagar, brottsbekämpning och mänskliga rättigheter

2. Utrikespolitiska frågor


Relation med Sverige och EU samt Asien, Afrika, Amerika och mellanöstern m.m. Världens länder knyts närmare varandra genom ökat internationellt samarbete. Jag tycker att Sverige ska vara en del av det internationella samarbetet. Jag är övertygad om att allt som händer i omvärlden berör Sverige och påverkar våra liv. Därför vill jag med min erfarenhet vara med och påverka.

3. Integrationspolitiska frågor


Jobb och utbildning för invandrade personer. Fler samhällsområden integreras i Sverige. Gemensamma lösningar på gemensamma problem är det mitt främsta syfte. Sverige för mig ska vara ett land som ger alla människor nya möjligheter och friheten att förverkliga sina ambitioner.

Jag är dessutom engagerad och arbetar med aktuella tvärsektoriella frågor brottsbekämpning, social jämställdhet, fri marknad, bistånd m.m.


Läs nyheter