Mina meriter


Jag är jurist och har bland annat arbetat som:

Expert/Beslutsfattare - Migrationsverket (2016 - 2017)

Jurist - Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (2009 - 2018)

Handläggare - Migrationsverket (2008 - 2009)

Internationell Rättsspecialist - FN i Liberia (2008)

Handläggare - Migrationsverket (2007 - 2008)

Beslutsfattare - Migrationsverket (2007)

Handläggare - Migrationsverket (2007)

Juridiskerådgivare - FN i Östtimor (2006)

Ersättanderiksdagsledamot - Riksdagen (2006 - 2014)

Expert - Diskrimineringskommittén i riksdagen (2003-2006)

Handläggare - Integrationsverket (2001-2003 och 2005-2007)

Verksjurist - Integrationsverket (2003 -2005)

Jurist med diskrimineringsfrågor - Integrationsverket (2003-2004)

Vikarierande stabschef -
Integrationsverket (2003)

Expert - Anhörigkommittén i riksdagen (2001-2003)

Tillståndshandläggare - Migrationsverket (1997-1998 och 2000-2001)

Projekt assistent - Örebrouniversitet (1999)

Juridisk rådgivare - TCO-Kraftkällan i Örebro (1997)

Tjänsteman - Transportministeriet i Angola (1982-1989)

Lärare -Skolministeriet i Angola (1978-1986)

Särskilda uppdragAdjungerad ledamot - Föreningsgården i Lidingö (2013 - 2014)

Ersättande riksdagsledamot - Riksdagen (2006 - 2014)

Nämndeman - Göta Hovrätt (2010 - 2011)

Ersättande landstingsledamot - Landstinget i Östergötland (2010 -2011)

Ordförande - Liberal Mångfald Östergötland (2009 - 2011)

Nämndeman - Norrköpings tingsrätt (2007 - 2010)

Sakkunnig - Regerings utredning om samhällsorientering (2009 - 2010)

EU-kandidat - Europaparlamentet (2008 - 2009)

Ersättande fullmäktigeledamot - Norrköpings kommun (2008 - 2010)

Fullmäktige ledamot - Regionförbundet Östsams fullmäktige (2005 - 2006)

Sammankallande i integrations rådet - Folkpartiets länsförbundet i Östergötland (2006 - 2009)

Ordförande - Arbetsgruppen om Nordiska språkkonvention - Nordiska Ministerrådet (2003 - 2007)

Deltagare i Mångfalds utbildning - Folkpartiet (2005 - 2006)

Deltagare i Valutbildning - Folkpartiet (2005)

Delegat i Utvecklingskongressen - Angolas Ministerråd (2004)

Frilans föreläsare om MR:s frågor m.m. på bl.a. universiteten i Växjö och Linköping (2003 och 2005)

Koordinator - EU:s projekt om mainstreaming och bekämpande av diskriminering (2003 - 2004)

Koordinator - Nordiskt ämbetsmannamöte för Integration (2003)

Rösträknare - Norrköpings kommun (2002)

UtbildningIntern Miljörevision - Södertörns högskolan (2013)

Särskilda registerförfattningar för myndigheter (e-informationshantering och informationsutbyte),Stockholm Universitet - Stiftelsen Fakultets kurser (2013)

Det allra senaste inom LOU - Stockholm Universitet- Stiftelsen Fakultets kurser (2013)

Upphovsrätt hos myndigheter, Stockholm Universitet - Stiftelsen Fakultets kurser (2012)

Att skriva föreskrifter - Tillväxtverket (2011)

Data och informations säkerhet - Datainspektionen (2010)

Straffrätt med särskild inriktning mot ekonomisk brottslighet - Linköpings universitet (2008-2009)

Förvaltningsrätt med ärendehandläggning och Föredragning, Matchtown Center (2004)

Förvaltningsrättsprocess - fördjupning, Stockholm Universitet - Stiftelsen Fakultets kurser (2004)

Straff och processrätt - Tvistemålsprocessen I, II och III / Stockholm Universitet - Stiftelsen Fakultets kurser (2003)

Utredning teknik, omvärlds bevakning m.m., Utredarforum - Centrum för Kunskapsutveckling (2003)

Doktorandkurs i Statsvetenskap, Örebrouniversitet (1998)

Magisterexamen i rättsvetenskap med internationell inriktning, Örebrouniversitet (1998 )

Filosofie magisterexamen,
Örebrouniversitet (1998 )

Kandidatexamen i rättsvetenskap med internationell inriktning, Örebrouniversitet (1994-1996)

Företagsekonomikurs, Örebrouniversitet(1994-1995)

Komvux - Gymnasiekompetens, Åmål (1991-1992)

Shipping management, Compagnie Maritime Belge i Belgien (1988)

Geologi, Universitet Agostinho Neto i Angola (1981-1987)

Grund-och gymnasieskolan, Angola (1963-1980 )

ÖvrigtMedlem - Internationella Juristkommissionen (2014 - ff)

Styrelseledamot - SACO på Migrationsverket (2008 - 2009)

Styrelseledamot - Det nya Hageby (2008-2010)

Arbetsplatsombud - SACO på Migrationsverket (2007 - 2009)

Egen företagare - PEJOKI Consulting (2005 - 2018)

Styrelseledamot - SACO:s förening på Integrationsverket (2005 - 2007)

Styrelseledamot - Svenska FN:s förening i Norrköping (2004 - 2007)

Medlem - Norrköpings Juristklubb (2003 - 2011)

Medlem och volontär - Byrån mot diskriminering i Norrköping (2002 - 2011)

Gruppledare - Integrationprofilgrupp i Folkpartiet i Norrköping(2005 - 2006)

Frilans föreläsare och Integrations juridiska ombud (Pro-bono) (2002 - 2018)

Medlem - NBK Akilles i Norrköping(2005 - 2006)

Medlem - Aikido Dojo i Norrköping(2002 - 2003)

Språkkunskaper: engelska, franska, portugisiska och spanska

Omvärldskunskap - affärs och studieresor till bl.a.: USA, Zambia, Norge, Egypten, Tyskland, Mocambique, Portugal, Namibia, Belgien, Frankrike, Schweiz, Dem.Rep. Kongo, Brasilien, Nigeria, Danmark, Kongo-Brazzaville, Finland, Österrike, Östtimor, Australien, Kanada och Liberia.

Läs mina frågor